DVOŘÁK, J. Vliv intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnoty průvzdušnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečkovský, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

CSc, Vladimir Tichomirov,

Navrhovaná známka

eVSKP id 76197