MACHAČOVÁ, D. Víceúrovňové hodnocení křehkosti vybraných stavebních kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 76162