TROJANOVÁ, L. Statická a dynamická analýza skleněných konstrukcí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Křiváková, Jarmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 76158