ŠOTTL, J. Vývoj správkové malty s odolností proti vysokým teplotám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bydžovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gross, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 76382