ŠKAPOVÁ, P. Problematika testování stříkaných betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáček, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hela,, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 76370