ZALUBEL, T. Dálniční most přes silnici II/464 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Řehulka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 76391