PODSTATA, T. Rekonstrukce kulturního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klimek, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76221