HLAVÁČEK, J. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klímek, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76214