VRBA, J. Polyfunkční dům Kutná Hora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šuhajdová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 76257