ONDRÁČEK, J. Penzion pro seniory, Šumperk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterka, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 76250