ŠPRINCL, P. Vlci v hořáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blažíček, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 72404