SOBOTKOVÁ, A. Holographic Hieroglyph [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havlíček, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 71838