MRVA, J. Monument [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, Vojtěch

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 71712