GOLIANOVÁ, V. Materiály pro edukační centrum Technického muzea v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Stuchlíková,, Alice

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 71478