PAVELKOVÁ, M. Visible [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kunze, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 71810