ŠINDELKOVÁ, P. Průhledem zpět [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vaculíková, Pavla

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 71941