LODESOVÁ, R. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smola, Daniel

"Romana Lodesová díky kvalitně sestavenému dotazníku a jeho vysoké návratnosti postihla zřejmě největší nynější slabinu marketingu firmy, kterou je neexistující věrnostní program. Jejím návrhem se vedení společnosti hodlá zabývat a pravděpodobně ho i uvést do života. Za jednoduše aplikovatelný a významný považuji i návrh na zlepšení webových stránek našeho projektu ""Mějte svoji hlavu"", který budeme rovněž aplikovat v praxi. Stejně se vedení firmy zdají jako praktické a nákladově relevantní návrhy na školení obchodních zástupců a zavedení akce ""Putování po vinicích"". Minimálně diskuzi vedení si rovněž zaslouží návrh na rozšíření sortimentu o ochucená vína. Dle zkušeností z jiných zemí, především Francie, je i toto cesta jak prodat na trhu více vína z vlastní suroviny. Jako méně vhodné, zvláště z hlediska poměrně vysokých nákladů a tím pádem nízké návratnosti vložené investice, hodnotím návrh na mobilní marketing při dvou vybraných konkrétních akcích. Celkově hodnotím diplomovou práci Romany Lodesové jako velmi zdařilou s velkým potenciálem zavést většinu jejích návrhů do praxe firmy Vinařství LAHOFER."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73956