BALÁŽOVÁ, D. "Meč" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zet, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hládeková, Katarína

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72042