BUDÁČ, P. Precizní zdroje referenčního napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zobač,, Martin

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Ing. Miroslav Horáček, Ph.D., ÚPT AVČR Brno

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 74383