POHL, J. Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirsík, Václav

Student Ing. Jan Pohl začal v akademickém roce 2007/08 denní doktorské studium na téma „Stochastický algoritmus učení pro umělé neuronové sítě“. Od roku 2010 přešel na kombinovanou formu studia. Stochastický algoritmus původně vznikal pro učení umělé neuronové sítě. V průběhu studia se student zaměřil na populační varianty algoritmu a přidal kooperaci mezi jedince. Z toho důvodu přešel na řešení obecných optimalizačních problémů a název disertační práce se upravil na „Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem“. Během kombinovaného studia student s delšími časovými odstupy pravidelně konzultoval jednotlivé části disertační práce v návaznosti na jejich publikování. Výsledkem disertační práce je návrh, realizace a testování optimalizačního algoritmu PDV (Probability Direction Vector), který kombinuje náhodnou složku algoritmu spolu s informací, získanou heuristickými a metaheuristickými metodami. Vypracovaná dizertační práce je napsána v logickém sledu a splňuje stanovené cíle. Při jejím vypracování student, dle mého názoru, prokázal požadované schopnosti absolventa doktorského studia.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pokorný, Miroslav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Matoušek, Radomil

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 76876