FIALOVÁ, B. Uhlíkové nanotrubičky ve stavebních materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rovnaník, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bayer, Patrik

Navrhovaná známka

eVSKP id 77418