OPRCHALOVÁ, M. Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pollert,, Jaroslav

Navrhovaná známka

Palčík,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 77449