TREJTNAR, R. Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Plášek, Otto

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ižvolt,, Libor

Navrhovaná známka

Igielski, Vladimír

Navrhovaná známka

Zvěřina, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 77463