DAREBNÍK, Z. Rodinný dům s podnikatelskou činností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Myslín, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maceková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 77613