DVOŘÁK, J. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Drobeček, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bečica, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 77639