FILIPU, M. Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Anton, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Heřmánková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 77655