FALTUSOVÁ, L. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Berousková, Dana

Navrhovaná známka

eVSKP id 77647