HÁVA, L. Zaměření hranice rozvodí u lokality Rakovecké údolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 77718