HOLEC, T. Ocelová průmyslová hala s jeřábovou dráhou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Karmazínová, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Melcher, Jindřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 77731