PROCHÁZKOVÁ, L. Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brožovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hubáček, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 77862