KALINA, J. Možnosti využití PUR pěn pro výstavbu zděných konstrukcí s integrovanou tepelnou izolací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horký,, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 77802