JAKŠ, O. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 77769