JAITNEROVÁ, V. Novostavba rodinného domu se stájí na Vysočině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 77768