JAREŠ, D. Rodinný dům s čajovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jarošová, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 77778