VYHNALÍKOVÁ, K. Stropní konstrukce bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Perla, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78281