ŠÍR, J. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Maceková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Manová, Ludmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 78169