VRŠKOVÁ, T. Rodinný dům s kavárnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Drobeček, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 78279