VELEBA, J. Nízkoenergetický rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 78242