ŠMIGUROVÁ, L. Dokumentace studánek a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

eVSKP id 78174