PLHÁK, J. Možnosti revitalizace příčných překážek v toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Milerski, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrba, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 78022