ŘEZNÍČEK, M. Návrh směsi typu asfaltový koberec mastixový a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Varaus, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hýzl, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 78079