ŘEHÁKOVÁ, K. Bytový dům Brno - Lesná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Navrhovaná známka

Krupicová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drobníček, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 78078