NOVÁK, F. Bioplynová stanice Telč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Myslín, Jiří

Navrhovaná známka

Skála, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hubáček,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 77977