SVOBODOVÁ, V. Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Cwik, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 78398