NEŠPOR, D. Numerické modelování periodických struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Pavel

Práce pana Ing. vykazovala systematický přístup, jeho invenci v samostatném řešení problémů a v rámci stáží v zahraničí načerpání zkušeností a prokázání vědecké erudice. Autor své práce publikoval a obhajoval na vědeckých konferencích a podílel se na publikaci dílčích řešení v odborných časopisech.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartušek, Karel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Brančík, Lubomír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80039