KAVÁLEK, O. Vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Ing Kaválek zpracoval práci na tema „vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami“. Ve své práci se Ing. Kaválek věnoval problematice vytváření tenkých vrstev elektrochemickou cestou se zvláštním zaměřením na jejich interkalační schopnosti s možností využití v elektrochemických zdrojích proudu. Využití těchto systémů by mohlo přinést zvýšení měrné kapacity u lithno-iontových akumulátorů. Byly nanášeny vrstvy prvků IV. skupiny, tj. křemíkem a jeho homology. V prvních letech bylo pracovní nasazení doktoranda velmi nízké a teprve v posledním roce studia začal projevovat zájem o její dokončení. Podle odborného konzultanta Prof.JIřího Vondráka , DrSc. pak provedl elektrodepozici těchto prvků a dokázal, že Ge, Pb a částečně i Sn mohou poskytnout elektrodové materiály vhodné jako anody pro lithno-iontové články. Tyto materiály jsou schopny přijímat 1-2 atomy Li na jeden atom základního materiálu. Tento způsob přípravy tenkých vrstev není obvyklý a proto tyto výsledky jsou ve světovém měřítku nové.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Studničková, Marie

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Janderka, Pavel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 80043