BURIAN, F. Tvorba multispektrálních map v mobilní robotice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Student pracoval svědomitě, práci pravidelně konzultoval a řídil se mými pokyny. Dobře pracoval s literaturou, za příkladný považuji jeho inovativní přístup k řešení předložených problémů. Jádro dizertační práce je publikováno na tuzemských i světových konferencích, je podstatným spoluautorem dvou článků v časopisech s impakt faktorem. Nezanedbatelný je rovněž praktický přínos ve formě řešených hospodářských smluv.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazal,, Jan

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Zemčík, Pavel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 77505