PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Měření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dostál, Petr

Navrhovaná známka

Paseková, Marie

Navrhovaná známka

Živělová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 80057