MUCHA, M. Znalostní management v Hi-Tech firmách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Němeček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka

Kubík, Josef

Navrhovaná známka

Žufan, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 80041