MANDELÍKOVÁ, M. Přes všechny Tvé hříchy mám Tě rád a znovu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

ak.mal.Jiří Kovanda

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50020